Материали 11-20 от 137

SWOT анализ на телекомуникацията в България 16 стр.

SWOT анализ на телекомуникацията в България

Според дефиницията за телекомуникация това е обмен на съобщения на значими разстояния с цел комуникация. Като в зората на зараждането на тази идея са се използвали визуални сигнали като дим, оптични телеграфи, сигнални флагове и т.н. в днешно време...
lubega
0 0
VOIP - Технологии за интегриране на глас и данни 55 стр.

VOIP - Технологии за интегриране на глас и данни

Интегрирането на глас и данни (Voice/data integration) в последно време набира все по-голяма скорост поради увеличения интерес както от страна на потребителите, така и от страна на производителите.
yovko32
24 4
Антени и зона на покритие 2 стр.

Антени и зона на покритие

Антените на безжичните устройства имат определяща роля при дизайна и определяне покритието на wi-fi зоната. Основната характеристика на всяка антена е коефициента й на усилване, който се измерва в dBi. Друга характеристика на антените е диаграмата на излъ
Dimova
11 0