Материали 11-20 от 137

Шумове в кабелната разпределителна мрежа 8 стр.

Шумове в кабелната разпределителна мрежа

Използването на усилватели в кабелните разпределителни мрежи води до влошаване на отношението сигнал/шум и изкривяване на сигналите. Всеки резистор с активно съпротивление R може да се разглежда като генератор на шумово напрежение...
dannyboy
0 0
Теми по Телекомуникации 26 стр.

Теми по Телекомуникации

Телекумонникационна система е съвкупност от технически средства пренасящи информация на големи растояния. Най-простата телекомуникационна система е източник, преносна среда и получател...
silviQ
0 0
Развити теми по Комуникационни и Телекомуникационни системи KMr 52 стр.

Развити теми по Комуникационни и Телекомуникационни системи KMr

Определение за телекомуникационна мрежа. Информация, съобщение и комуникации. Части на мрежата. OSI модел. Интерфейси и протоколи - определение. Основни параметри на мрежите - управление, потоци, линии, услуги, време за доставка, достоверност...
cblock
0 0
Широколентови комуникационни системи с шумоподобни сигнали 95 стр.

Широколентови комуникационни системи с шумоподобни сигнали

Сигнали с разширен спектър (сложни, шумоподобни) сигнали (шпс) са тези, чиято база в (представляваща произведение от активната ширина на честотния спектър f и продължителността на сигнала t) е много по-голяма от единица...
dannyboy
0 0
Теми по Комуникационни системи - 3 част 42 стр.

Теми по Комуникационни системи - 3 част

Стремителното развитие на системите за радиовръзка, предизвикано от нарастващата потребност на обществото от мобилни услуги, както и разширяване на номенклатурата и повишаване на качеството на тези услуги, води до астрономичен ръст на потреблението...
the_magicer
0 0
Интегрирани маркетингови комуникации 19 стр.

Интегрирани маркетингови комуникации

Съвременният маркетинг изисква нещо повече от това да се разработи добър продукт, да му се постави привлекателна цена и той да стане достъпен. Налага се компаниите да комуникират със сегашните си и бъдещи участници в пазара, както и с обществото...
dannyboy
0 0
Разработени теми по Сателитни системи и комуникации 572 стр.

Разработени теми по Сателитни системи и комуникации

Употребата на сателити в комуникационните системи е до голяма степен факт от всекидневния живот, за което свидетелстват многото домове, оборудвани с антени или “чинии”, използвани за приемане на сателитна телевизия...
the_magicer
0 0
Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт 76 стр.

Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност...
lubega
0 0
Кодиране в комуникационните системи видове предназначение влияние върху параметрите на системата и качеството на услугите за абоната 10 стр.

Кодиране в комуникационните системи – видове, предназначение, влияние върху параметрите на системата и качеството на услугите за абоната

Основен елемент в съвременния бизнес е оптимизирането на информационните и комуникационни дейности в компанията и комуникацията с околната среда. С развитието на интернет и бизнес приложенията като електронната търговия, уеб маркетинга и други подобни...
rusev02
0 0