Материали 1-10 от 7

Интернет и мрежа 31 стр.

Интернет и мрежа

тема: Преподаване на темата"Интернет – същност, технически и технологични аспекти. Хиперлинк технология. Основни услуги и протоколи. Видове достъп до Интернет. Адреси в Интернет."в средното училище.
emoto_92
10 0
Проучване и сравняване на платформи за електронно дистанционно онлайн обучение 9 стр.

Проучване и сравняване на платформи за електронно дистанционно (онлайн) обучение

Електронно, онлайн и дистанционно обучение са широко използвани понятия, които навлизат в съвременния свят. Част от хората мислят, че понятията означават едно и също нещо, но те отразяват аспекти от Web обучението...
ivan40
2 0
Софтуер за тестово изпитване Приложение при обучението по информационни технологии 50 стр.

Софтуер за тестово изпитване. Приложение при обучението по информационни технологии

Обучението през локална мрежа или интернет представлява добре конструирани приложни програми, web страници и сървъри. Това обучение се реализира с помощта на тестове. В общия си вид тестовете биват 2 вида: отворени и затворени....
admin
16 0