Материали 1-10 от 13

Всичките протоколи по Компютърни системи за управление 49 стр.

Всичките протоколи по Компютърни системи за управление

Езика за програмиране С предлага на програмиста богат асортимент от вградени типове данни. Програмистки - дефинираните типове данни могат да бъдат създадени да стават навсякъде където трябва...
cblock
2 0
Анализ и синтез на логически схеми 6 стр.

Анализ и синтез на логически схеми

Целта на упражнението е студентите да усвоят използването на законите на булевата алгебра при преобразуването на логическите функции, с цел получаване на логическа схема с по-малка сложност или с цел реализиране на логически функции...
lubega
10 1
Интернет и мрежа 31 стр.

Интернет и мрежа

тема: Преподаване на темата"Интернет – същност, технически и технологични аспекти. Хиперлинк технология. Основни услуги и протоколи. Видове достъп до Интернет. Адреси в Интернет."в средното училище.
emoto_92
10 0
НTML страница 53 стр.

НTML страница

Интернет е най-бързо развиващата се компютърна мрежа в света. Тя включва в себе си милиони хоста, включени в хиляди по-малки мрежи, разположени из целия свят. Затова специалистите дефинират Интернет като мрежа от мрежи. Началото на Интернет се поставя...
emoto_92
8 1
Машини с неунифициран достьп до паметта numa 3 стр.

Машини с неунифициран достьп до паметта (numa)

Проектирани са с цел отстраняване "тясното място", което се полуава при достъп до паметта в UMA машините. Логически разделената (общата) памет е физически разпределена между процесорните възли в NUMA – това води до архитектури с разпределена общ
loli
3 0
Функционални възможности 55 стр.

Функционални възможности

Бизнес навигатор е съвременна професионална интегрирана компютърна система за фирмено управление под Windows, разработена по европейските стандарти. Обхваща цялостната дейност по обработка и отчитане на ежедневните операции в ...
nerven
5 1