Материали 1-10 от 7

Използване на техническите средства за получаване на информация от компютърни мрежи 12 стр.

Използване на техническите средства за получаване на информация от компютърни мрежи

Телекомуникациите са една от най-бързо развиващите се области през последните 20 години. Те са една предметна област, която няма тенденцията да спре своето развитие, а напротив точно обратното ще се развива все повече и повече...
daniche90
0 0
Управление на бинес проект quotРазработване на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML SYSML и стандарта IEC 61499 7 стр.

Управление на бинес проект "Разработване на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML/ SYSML и стандарта IEC 61499

Сложността и размерът на софтуерните системи в областта на управлението и автоматизацията нарастват непрекъснато. Това важи и за системите за сградна автоматизация, към които спадат системите за жилищен или домашен комфорт...
silviQ
0 0
Хеш функция Определение Основни изисквания към функциите 22 стр.

Хеш функция. Определение. Основни изисквания към функциите

На английски: "hash, hashing". Превежда се буквално като "кълцам" или "бъркотия". Понякога се използва: "message digest", което може да се преведе буквално като "смляно съобщ
gecata_maina
0 0
СИГУРНОСТ ВЪВ VOIP МРЕЖИТЕ 85 стр.

СИГУРНОСТ ВЪВ VOIP МРЕЖИТЕ

Всяка една технология притежава пропуски в сигурността, от електронните машини за гласуване до VoIP. Един от елементите, който често обърква или разсейва материята е възприемането на сложността, приложена при извършването на евентуална атака.
rusev02
18 3