Материали 1-10 от 87

Използване на техническите средства за получаване на информация от компютърни мрежи 12 стр.

Използване на техническите средства за получаване на информация от компютърни мрежи

Телекомуникациите са една от най-бързо развиващите се области през последните 20 години. Те са една предметна област, която няма тенденцията да спре своето развитие, а напротив точно обратното ще се развива все повече и повече...
daniche90
0 0
Управление на бинес проект quotРазработване на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML SYSML и стандарта IEC 61499 7 стр.

Управление на бинес проект "Разработване на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML/ SYSML и стандарта IEC 61499

Сложността и размерът на софтуерните системи в областта на управлението и автоматизацията нарастват непрекъснато. Това важи и за системите за сградна автоматизация, към които спадат системите за жилищен или домашен комфорт...
silviQ
0 0
Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет 96 стр.

Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет

През 20-ти век бяха измислени две от най-мощтните средства за комуникация в историята на човечеството – телевизията и компютъра...
ivan40
0 0
Уеб услуги Open grid services infrastructure OGSI 15 стр.

Уеб услуги. Open grid services infrastructure (OGSI)

Open Grid Services Infrastructure (OGSI) са базирани на технологиите Grid и уеб услуги. Те определят механизмите за създаване, управление и обмен на информация между единици наречени грид услуги. накратко, грид-услугата е уеб услуга, която се подчинява...
lubega
0 0
Изследване работата на КИС Клиент-Сървър-Архитектура с различен брой абонати услуги и стойности на грешките в преносната среда ber при преносна среда Wireless 25 стр.

Изследване работата на КИС (Клиент-Сървър-Архитектура) с различен брой абонати, услуги и стойности на грешките в преносната среда (ber) при преносна среда Wireless

Изследва влиянието на различен брой абонати и услуги при преносна среда Wireless върху времето за отговор – един от основните критерии за оценка на работата на LAN мрежите....
dannyboy
0 0
Хеш функция Определение Основни изисквания към функциите 22 стр.

Хеш функция. Определение. Основни изисквания към функциите

На английски: "hash, hashing". Превежда се буквално като "кълцам" или "бъркотия". Понякога се използва: "message digest", което може да се преведе буквално като "смляно съобщ
gecata_maina
0 0
Генериране на случайни процеси и оценяване на техни характеристики 8 стр.

Генериране на случайни процеси и оценяване на техни характеристики

Всяка компютърна система е в състояние да генерира (изчисли) поредица от случайни числа х(1), х(2), ... , х(N), които да са разположени в интервала (0, 1) и да имат средна стойност mx=1/2 и
aronn
7 0