Материали 1-10 от 7

Количествени методи и модели Индивидуално задание 53 Задачи 31 и 84 7 стр.

Количествени методи и модели. Индивидуално задание № 53. Задачи: 3.1 и 8.4

Разполагаме с годишните суми на приходите от данъка върху печалбата на търговските дружества в бюджета на една община през периода 1999-2006 г...
mOn
125 17