Материали 1-10 от 5

Влияние на орографията върху движението на въздуха атмосферните фронтове циклоните и антициклоните 7 стр.

Влияние на орографията върху движението на въздуха, атмосферните фронтове, циклоните и антициклоните

Влиянието на планините върху вятъра се изразява във възникването на различни местни ветрове, които могат да се разглеждат като смущения върху общата атмосферна циркулация...
gecata_maina
9 0
Климатична характеристика на град Видин 10 стр.

Климатична характеристика на град Видин

Град Видин е разположен в най-северозападната част на Република България и е областен център на община Видин. Намира се на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на видинската низина с надморска височина 30-35м...
nerven
17 1
Проблеми на дълготрайното адаптиране на горите към климатичните промени в света и Европа 6 стр.

Проблеми на дълготрайното адаптиране на горите към климатичните промени в света и Европа

Същност на промените в климата - основни понятия, причини и изражение. Климатични промени – последици и най-важни очаквани промени. Адаптационни механизми на организмите...
messi
24 0