Материали 1-10 от 3

Цветно телевизионно изображение и стандартни системи за цветна телевизия 2 стр.

Цветно телевизионно изображение и стандартни системи за цветна телевизия

Основен принцип при системите за цветна телевизия е удовлетворяване на условието за съвместимост. То изискива подаваният сигнал за цветна телевизия да се приема без смущения от телевизионните приемници за черно-бяло изображение...
loli
24 1
История на киното 6 стр.

История на киното

Киното възниква постепенно през втората половина на 19 век в процеса на развитие на фотографията. Не е възможно да се определи точна рождена дата на киното, тъй като появата му е свързана по-скоро с натрупване на опит и технически подобрения...
mOn
3 1