Материали 1-10 от 6

Закон за предпазен конкордат 12 стр.

Закон за предпазен конкордат

Законът дава право на всеки търговец, който е спрял или се намира в опасност да спре своите плащания, да поиска от компетентния за обявяването му в несъстоятелност съд, да открие производство по сключването на предпазен конкордат....
dannyboy
0 0
История на Ирландия 35 стр.

История на Ирландия

Ирландия, известна още като Ейре, е държава в Северозападна Европа. Допреди две-три десетилетия Европа малко знаеше за Ирландия. Нейното име след дълго забвение привлича вниманието на Европа и света...
cblock
4 0
Наказателен закон 15 стр.

Наказателен закон

В годините след Освобождението в България продължава да се прилага османския наказателен кодекс (ОНЗ) от 1858г. създаден да регулира наказателни правоотношенията с адресати - поданиците на османската империя...
silviQ
8 3
Предмет метод и периодизация на историята на българската държава и право 109 стр.

Предмет, метод и периодизация на историята на българската държава и право

Предмет е възникването и развитието на българската държава и от друга страна на българското право във взаимна връзка и въздействие на икономическа база. Моменти и институции, пряко свързани с възникването и развитието на правото...
ndoe
1 1
Закон за устройство на съдилищата 13 стр.

Закон за устройство на съдилищата

Курсова работа по ИБДП върху закона за устройство на съдилищата. Законът за устройството на съдилищата в България е приет от Второто обикновено Народно Събрание на неговата първа сесия на 16 май 1880 г. Обнародван е в бр. 47 на Държавен вестник от 2 юни 1
aiya89
16 1