Материали 1-10 от 27

Курсова работа по Икономическа Култура на тема Икономическата култура на град Перник 32 стр.

Курсова работа по Икономическа Култура на тема: "Икономическата култура на град Перник"

Перник е сред „любимите” градове на българските медии, които умишлено или не постоянно засилват негативния нюанс към града в съзнанието на средностатистическия българин, било то посредством прекалено доукрасяване....
admin
11 3
Защита на културното наследство в България Исторически аспекти 10 стр.

Защита на културното наследство в България. Исторически аспекти

Културните стандарти и политиката за опазването на културните ценности в България имат своите корени през Възраждането. Именно тогава започва преходът към модернизацията и европеизацията на българия в рамките на Османската империя....
admin
27 2
Историческа граматика на българския език 21 стр.

Историческа граматика на българския език

Има за цел да проучи и изложи постепенния развой на промените, които са ставали в звуковия състав, в грам. Състав и в лексикалния фонд на БЕ от времето на обособяването му като отделен славянски език след разпадането на праславянски език....
cblock
7 2
Създаване и основни моменти в развитието на Софийския университет 2 стр.

Създаване и основни моменти в развитието на Софийския университет

Идеята за откриване на висше училище по българските земи съществуват още преди Освобождението, но тогава липсват каквито и да било условия за осъществяването на Българската държава... .
admin
22 1
Монашеството и ролята му в културния модел на българите края на XII - края на XIV в 8 стр.

Монашеството и ролята му в културния модел на българите (края на XII - края на XIV в.)

Монашеството по българските зами се заражда непосредствено след Покръстването. Както във всички други църковни дела, така и в това Византия става наставница на българите....
admin
11 1
Минало и настояще на читалище Пробуда 1907 с Тишевица община Враца 87 стр.

Минало и настояще на читалище "Пробуда 1907", с. Тишевица, община Враца

Българското читалище е една необикновена институция с особено място в историята на България. То има потенциала да оцелее, да се обнови и развие, и да играе ключова роля в развитието на българското общество. Възраждането на читалището като център на...
ndoe
9 1
За книжовното и просветно дело на Васил Евстатиев Априлов 9 стр.

За книжовното и просветно дело на Васил Евстатиев Априлов

Васил Евстатиев Априлов заема в историята на българската литература особено място. Неговата обществена и кножовна фейност се явява важен етап към истинска художествена литература...
lubega
4 1