Материали 11-20 от 17

Изкуствата и културата в България от края на XIX до средата на XX век 13 стр.

Изкуствата и културата в България от края на XIX до средата на XX век

Народното образование, българската наука, читалищата, библиотечното и музейно дело, театралното и изобразително изкуство, архитектурата, българската музика и литература – тези неща са били част от културния живот на българите и започват да се развиват...
messi
5 0
Монашеството и ролята му в културния модел на българите края на XII - края на XIV в 8 стр.

Монашеството и ролята му в културния модел на българите (края на XII - края на XIV в.)

Монашеството по българските зами се заражда непосредствено след Покръстването. Както във всички други църковни дела, така и в това Византия става наставница на българите....
admin
11 1
Създаване и основни моменти в развитието на Софийския университет 2 стр.

Създаване и основни моменти в развитието на Софийския университет

Идеята за откриване на висше училище по българските земи съществуват още преди Освобождението, но тогава липсват каквито и да било условия за осъществяването на Българската държава... .
admin
22 1
Защита на културното наследство в България Исторически аспекти 10 стр.

Защита на културното наследство в България. Исторически аспекти

Културните стандарти и политиката за опазването на културните ценности в България имат своите корени през Възраждането. Именно тогава започва преходът към модернизацията и европеизацията на българия в рамките на Османската империя....
admin
27 2
Курсова работа по Икономическа Култура на тема Икономическата култура на град Перник 32 стр.

Курсова работа по Икономическа Култура на тема: "Икономическата култура на град Перник"

Перник е сред „любимите” градове на българските медии, които умишлено или не постоянно засилват негативния нюанс към града в съзнанието на средностатистическия българин, било то посредством прекалено доукрасяване....
admin
11 3