Материали 51-60 от 344

Сталин и България Едностранна помощ или равноправни отношения 33 стр.

Сталин и България. Едностранна помощ или равноправни отношения

Съюзът на България със страните от Тристранния пакт й отреди нерадостна историческа съдба. Към началото на септември 1944 г, тя изпадна в пълна международна изолация...
gecata_maina
0 0
Националистически вълнения в Европа и съперничество между Великите сили 1848-1871 Кримската война и мирни договорености от Париж 13 стр.

Националистически вълнения в Европа и съперничество между Великите сили (1848-1871). Кримската война и мирни договорености от Париж

Към средата на XIX век системата на МО е сериозно повлияна от нарастващия национализъм и революциите в европейските държави от края на 40-те години...
aronn
0 0
Следвоенното десетилетие на българската външна политика 1944-1955 12 стр.

Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955)

В края на 40-те години в развитието на международните отношения се разгръща нова страница. Вече е решена основната военнополитическа задача - разгромът на хитлеристка Германия и нейните съюзници...
cblock
0 0
Възвръщането на Южна Добруджа - исторически успех на българската дипломация 17 стр.

Възвръщането на Южна Добруджа - исторически успех на българската дипломация

Подписаното на 29 септември 1938 г. Мюнхенско съглашение между Англия, Франция, Германия и Италия ликвидира малката Антанта и налага териториална ревизия в Централна Европа...
aronn
0 0
Международноправен статут на Княжество България Берлински договор Дипломация на реалните възможности 16 стр.

Международноправен статут на Княжество България – Берлински договор. Дипломация на реалните възможности

След държавния преврат князът установява т.нар. Режим на пълномощията (1881-1883), което има сериозно отражение върху българската външна политика - главно в негативен план...
rusev02
0 0
Българо-гръцките отношения 1924 - 1925 г 16 стр.

Българо-гръцките отношения 1924 - 1925 г.

Протоколът Политис-Калфов от 1924 г. през септември 1923 г., като се възползва от настъпилото след подписването на Лозанския договор подобрение в българо-гръцките отношения, българският външен министър...
lubega
0 0
Teми по История на българско Средновековие 123 стр.

Teми по История на българско Средновековие

Темите са предназначени предимно за студенти и кандидат-студенти. Те ще представляват интерес и за по-широка читателска публика, която ще добие по-цялостна и задълбочена представа за характера и особеностите му...
silviQ
0 0
Националноосвободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия в края на ХIX и началото на ХХ век 26 стр.

Националноосвободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия в края на ХIX и началото на ХХ век

С Руско-турската война то 1877-1878 г., завършила със Санстефанския мирен договор, се постига възстановяване на българската държавност върху териториите на трите етнически български области - Мизия, Тракия и Македония...
aronn
0 0
Съединение на Източна Румелия и Княжество България 22 стр.

Съединение на Източна Румелия и Княжество България

Решенията на Берлинския конгрес от лятото на 1878 г. променят политическата карта на Балканитe и разделят Санстефанска България. Българската държава е ограничена в рамките на малкото васално княжество...
cblock
0 0