Материали 41-50 от 344

Национално-освободителните борби на българите в периода 1878-1944 г на страниците на quotВоенноисторически сборникquot през 1980-1989 г 33 стр.

Национално-освободителните борби на българите в периода 1878-1944 г. на страниците на "Военноисторически сборник" през 1980-1989 г.

"Военноисторически сборник" е списание с десетилетни традиции. Той е сред най-авторитетните български исторически издания, като в него публикуват водещи историци. На страниците му се разглежда историята на България от древността до наши
daniche90
0 0
Социално-религиозни учения и движения в Средновековна България Х-XIV век 11 стр.

Социално-религиозни учения и движения в Средновековна България (Х-XIV век)

След покръстването на българския народ, осъществено по време на управлението на Княз Борис I (852-889), основа на философско-мирогледната система на българския народ става християнската религия...
rusev02
0 0
Теми по Средновековна Българска История 57 стр.

Теми по Средновековна Българска История

Периодизация на средновековната българска история; славянски нападения и заселвания на бп през 6-7 век; характерни особености в социално-икономическото развитие и политическа организация на южните славяни (4-7 век)...
daniche90
0 0
Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България 69 стр.

Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България

В продължение на три десетилетия българската дипломация упорито работи за укрепване на държавния суверенитет на страната. Въпреки различията помежду си всички правителства се придържат към линията на постъпателно еманципиране...
ndoe
0 0
България и Антантата през Първата Световна Война 43 стр.

България и Антантата през Първата Световна Война

Политическа борба в Цариград в истинския смисъл на думата почти нямаше. Симпатиите към Централните сили бяха много по-силни. Едва ли можеше да става въпрос за съюз с Антантата...
lubega
0 0
Добруджански въпрос 47 стр.

Добруджански въпрос

Безспорните права на България над Южна Добруджа, жестокостта на румънската колонизация и естественият стремеж на българите от този край към своето отечество създават в навечерието на войната една истинска национална треска за освобождение на поробена...
silviQ
0 0
Балканските войни - между благородната идея и суровата реалност 48 стр.

Балканските войни - между благородната идея и суровата реалност

На 16 януари 1908 г. България осъмна с ново правителство, оглавено от демократическия лидер Александър Малинов. Преди назначаването му княз Фердинанд разиграва поредния политически спектакъл - дава вид, че се колебае, чрез приближения си...
nerven
0 0
Вътрешна борба по въпросите на международната ориентация на България 28 стр.

Вътрешна борба по въпросите на международната ориентация на България

Революционните промени, настъпили след 1989 г. .в българското общество, коренно промениха вътрешната и външната среда на българската международна политика...
cblock
0 0
България на Парижката мирна конференция Ньойският мирен договор 24 стр.

България на Парижката мирна конференция. Ньойският мирен договор

България на Парижката мирна конференция. Ньойският мирен договор. Първата световна война завършва с поражение на държавите от Германския блок. България, макар и да е преценявана като най-силния съперник на съглашението на Балканите, капитулира първа...
cblock
0 0