Материали 21-30 от 344

Симеон през погледа на съвременника негов и наш 3 стр.

Симеон през погледа на съвременника – негов и наш

Цар Симеон е наричан от своите съвременници "полугърк" и "Птоломей" заради своя интелект. Управлението на цар Симеон е подчинено на стремежа да превърне България в новата империя, която да измести Византия. Тази концепц
aronn
0 0
Определяне позицията на България в навечерието на Втората светова война 1938-1941г 21 стр.

Определяне позицията на България в навечерието на Втората светова война 1938-1941г.

В края на 30-те години на XX век светът отново клони към всеобща война. Отново над стария континент, още неизлекувал раните от големия европейски конфликт през 1914-1918 година се надигат буреносни облаци...
cblock
0 0
Цар Иван Асен I и Цар Петър II 14 стр.

Цар Иван Асен I и Цар Петър II

Причини за въстанието - династичните борби в империята довели до отслабване на централната власт, нападенията на нормани, унгарци и сърби, тежкото положение на българското население на север от Стара планина...
aronn
0 0