Материали 1-10 от 2

Етапи в развитието на образованието на възрастните и андрагогиката 7 стр.

Етапи в развитието на образованието на възрастните и андрагогиката

Науката, която изучава образованието на възрастните е Андрагогика. Терминът е формиран по аналогия с Педагогиката, от гръцки език andros-мъж, възрастен човек и agein-водя, ръководя възпитавам....
nerven
73 3