Материали 1-10 от 7

Стандарти за обучението на възрастни 7 стр.

Стандарти за обучението на възрастни

Проблемът за създаване на държавни изисквания в образованието придобива все по-голяма актуалност с развитието и усъвършенстването на гражданското общество, с увеличаването на многообразието от образователни институции и неформални звена за...
messi
34 2