Материали 1-10 от 1

Компютърни информационни системи 35 стр.

Компютърни информационни системи

Трактовката на въпроса за теоретичните основи на създаването на УИС е неразривно свързана със същността на системите за управление с обратна връзка. Управлението с обратна връзка осигурява функционирането на динамични саморегулиращи се системи...
ivan40
1 0