Материали 1-10 от 14

Сравнителен анализ на Е-порталите на Министерствата на Отбраната на Република България и Англия 23 стр.

Сравнителен анализ на Е-порталите на Министерствата на Отбраната на Република България и Англия

Във военната наука отбрана се нарича изкуството на предотвратяване на завоюване на територия от противника. Най-често се осъществява чрез фортификации.
pelikan
4 0
Перспективи на Дистанционното обучение в информационните технлогии 72 стр.

"Перспективи на Дистанционното обучение в информационните технлогии"

Като всеки процес на обучение и дистанционното е организационно и функционално единство на преподаване и учене, но особеностите на тези два процеса и дидактическата технология, чрез която се осъществява взаимодействието между тях са толкова значителни, че
aronn
9 0
Информационно общество 10 стр.

Информационно общество

Информационно общество е общество с качествено нова структура, организация и обществени отношения, основани на глобалния достъп и използване на информационни и комуникационни мрежи и услуги - без национални, географски или други ограничения...
lubega
2 0
Курсова работа по ПИСЕЛ - Лисабонски договор 14 стр.

Курсова работа по ПИСЕЛ - Лисабонски договор

Днес повече от всякога, в един постоянно променящ се глобализиран свят, Европа е изправена пред нови изпитания. Глобализирането на икономиката, демографските промени, изменението на климата, снабдяването с енергия, както и новите заплахи за сигурността...
nerven
6 0