Материали 1-10 от 1

Проектиране на хардуерна платформа за VoIP телефон 0 стр.

Проектиране на хардуерна платформа за VoIP телефон

Обектът на дипломната работа е пряко свързан с телекомуникациите. Всички ние използваме и сме запознати с така наречените ОКТМ – Обществено Комутируеми Телефонни Мрежи или Public Switched Telephone Networks (PSTN).
pelikan
12 0