Материали 1-10 от 13

Интернет възможности информативност достоверност 12 стр.

Интернет – възможности, информативност, достоверност

Информационните източници представляват многообразие на документи на нехартиен носител, каквито са дискетите, които все по – рядко се използват, дисковете, флашките, картите памет...
silviQ
0 0
Рекламната комуникация в интернет Същност особености перспективи 81 стр.

Рекламната комуникация в интернет. Същност, особености, перспективи.

Целта е да установи комуникативната природа на рекламата в интернет и да определи видовата специфика на рекламната комуникация, като проучи и възможностите за взаимодействие между рекламата и другите комуникационни и некомуникационни дейности...
aronn
0 0
Модели на трафикоизточници и анализ на протокол за предаване на глас през интернет 68 стр.

Модели на трафикоизточници и анализ на протокол за предаване на глас през интернет

Бурното развитие на мрежите с пакетна комутация, в частност интернет и компютърните мрежи, доведе до появата на нов вид услуги, които стават все по-популярни сред потребителите на комуникационни услуги...
lubega
0 0