Материали 1-10 от 1

Правна закрила и използване на обекти на интелектуалната собственост 26 стр.

Правна закрила и използване на обекти на интелектуалната собственост

Авторското право се разпростира върху произведенията на науката, литературата, които са резултат от интелектуалната творческа дейност на човека, обективирана в каквато и да е форма, независимо от предназначението и достойнството на произведението...
aronn
0 0