Материали 1-10 от 1

Индустриалната политика в България след 1990г възможности и проблеми 12 стр.

Индустриалната политика в България след 1990г. – възможности и проблеми

Преходът на индустриалната политика след 1990г. и промяната от централно планирано към пазарно стопанство предизвика известни особености в политиката на страните от Централна и Източна Европа и тяхната икономика...
aronn
0 0