Материали 1-10 от 3

Индустриалната политика в България след 1990г възможности и проблеми 12 стр.

Индустриалната политика в България след 1990г. – възможности и проблеми

Преходът на индустриалната политика след 1990г. и промяната от централно планирано към пазарно стопанство предизвика известни особености в политиката на страните от Централна и Източна Европа и тяхната икономика...
aronn
0 0
Теорията на Ерих Фром за индустриалното общество 91 стр.

Теорията на Ерих Фром за индустриалното общество

Обект на анализ е развитието на индустриалното общество и неговата теория за бъдещето в развитието на това "индустриално" общество и произтичащото от него индустриално потребление и пазари....
messi
0 0
Колективен трудов договор 17 стр.

Колективен трудов договор

Колективният трудов договор представлява всяко писмено споразумение относно условията на труд и наемане, което е сключено между работодателя и представителни организации на работниците и служителите...
messi
3 1