Материали 1-10 от 3

Управление и ефективност на дълготрайните материални активи в индустриалното предприятие 76 стр.

Управление и ефективност на дълготрайните материални активи в индустриалното предприятие

Да се направи анализ на тяхното състояние и използване, и формулира по-важни насоки за възможностите за подобряването им в индустриалното предприятие, както и възможностите му за инвестиционна и иновационна политика....
nerven
0 0