Материали 1-10 от 14

Проектиране на информационната база в системата за мениджмънт на quotХлебни изделия Възражданеquot ЕАД-София 71 стр.

Проектиране на информационната база в системата за мениджмънт на "Хлебни изделия – Възраждане" ЕАД-София

Търговско дружество "Хлебни изделия - Възраждане" ЕАД е правоприемник на Хлебозавод 1, София и е създадено с решение N0.32 по протокол N0.20 от 20.12.1996 г.на Столичния общински съвет...
lubega
0 0
Управление и ефективност на дълготрайните материални активи в индустриалното предприятие 76 стр.

Управление и ефективност на дълготрайните материални активи в индустриалното предприятие

Да се направи анализ на тяхното състояние и използване, и формулира по-важни насоки за възможностите за подобряването им в индустриалното предприятие, както и възможностите му за инвестиционна и иновационна политика....
nerven
0 0
Прилагане на подхода Пазарна структура - Стратегическо поведение Конкурентни предимства за изследване и анализ на параметрите на пазарната структура и поведението на фирмите в избран отрасъл с цел реализиране на предимства 11 стр.
ПАЗАРНА СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ITS IRIS ЕООД 8 стр.

ПАЗАРНА СТРУКТУРА – СТРАТЕГИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ – КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА “ITS – IRIS” ЕООД

Идеята за създаване на фирмата е повлияна от настоящата икономическа криза в страната, която свива покупателната способност на клиентите и повишава тяхната нужда от подобен род услуги предвид интензивното развитие на техниката в глобален мащаб.
messi
3 3
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал Индъстрийз АД 98 стр.

Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал Индъстрийз АД

Дипломната работа се състои от две глави. Глава първа е теоретико-методическа, Глава втора разглежда анализа на състоянието на бизнес организацията, както и предложенията за нейното усъвършенстване...
messi
27 3
Бизнес план - електронна търговия в интернет 106 стр.

Бизнес план - електронна търговия в интернет

За повечето хора глобалната мрежа Интернет все още си остава един екзотичен източник на забавление. Повечето потребители на дигиталната "паяжина" използват връзката си с милиони компютри по света, за да си побъбрят с някой анонимен събеседник...
loli
9 1