Материали 1-10 от 12

Иновационни стратегии 52 стр.

Иновационни стратегии

Иновационни стратегии на фирмите във високотехнологичните отрасли и в отраслите с класически технологии – видове стратегии и ролята им за създаване на конкурентно предимство , сравнителен анализ
shiloh12
0 0
Инвестиционен проект ресторант 53 стр.

Инвестиционен проект – ресторант

Математическото моделиране е най-добре да започне да се прилага още в самото начало на проекта, за да могат по този начин да се идентифицират лошите проекти или лошите части на проекта...
the_magicer
0 0
Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите 12 стр.

Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите

Чрез инвестициите, с които се увеличават капиталите и активите, на практика се постига растеж и максимизиране на фирменото богатство. В действителност обаче не всяка инвестиция, гарантира растеж на фирменото богатство...
dannyboy
0 0
Динамични методи за оценка на финансовата ефектвност на инвестициите 14 стр.

Динамични методи за оценка на финансовата ефектвност на инвестициите

Динамичните методи за оценка са предмет на корпоративните финанси и се разглеждат подробно в специалната литература. За тяхното прилагане се изисква специална подготовка...
nerven
0 0
Инвестиции за подобряване конкурентоспособността в текстилния сектор 12 стр.

Инвестиции за подобряване конкурентоспособността в текстилния сектор

Обект на анализ в настоящата курсова работа ще бъдат средствата, които следва да се инвестират в текстилния сектор като крайната цел е да се подобри значително конкурентоспособността в този сектор...
gecata_maina
0 0
Реконструкция развитие и разширение на quotЛетище Софияquot като част от програмата за подобряване на транспортната инфраструктура на България 10 стр.

Реконструкция, развитие и разширение на "Летище София" като част от програмата за подобряване на транспортната инфраструктура на България

Проектът за реконструкция на летище София, който се реализира понастоящем, е резултат от дългогодишна работа на стотици български и чуждестранни специалисти при спазване на всички законови изисквания и процедури...
aronn
0 0
Анализ на инвестиционния риск 43 стр.

Анализ на инвестиционния риск

Инвестицията във фирмата е важен елемент на финансовия мениджмънт, чиято дейност е свързана с две основни направления: управление на активите т.е. инвестиране и управление на пасивите т.е. финансиране...
messi
0 0
Казус по инвестиционен мениджмънт 11 стр.

Казус по инвестиционен мениджмънт

Разработен е инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на единичен продукт. Инвеститорът се е спрял на два варианта за изпълнение на проекта, които се различават по избрания основен технологичен процес...
nezabravima
30 17
Инвестиционни стратегии 27 стр.

Инвестиционни стратегии

Материалът представя различните стратегии за конструиране и управление на портфейли. Те най-общо се разделят на активни и пасивни. Представени са и различните показатели за оценка на портфейлните достижения....
cblock
12 0