Материали 1-10 от 4

Икономически либерализъм 9 стр.

Икономически либерализъм

Понятието "либерализъм" произлиза от латински и означава свобода. Либерализмът представлява система от идеи, в центъра на които, е поставен индивидът с неговите три основни права – на живот, собственост и свобода...
ivan40
13 1
Ролята на икономическата намеса на правителството според ордолиберализма 7 стр.

Ролята на икономическата намеса на правителството според ордолиберализма

Съществуват две гледни точки по отношение намесата на държавата? Първата трактовка счита, че не е нужна никаква държавна намеса, а втората - че тя е необходима...
mOn
8 0