Материали 1-10 от 38

Немска историческа школа 5 стр.

Немска историческа школа

Появяването на Немската историческа школа е свързано с икономическото развитие на Германия, както и с влиянието на определени исторически факти. Корените и могат да се търсят в материалните условия на живот на германските народи и техните исторически трад
monieka
0 0
Влияние на идеите и възгледите на Самюъл Хънтингтън върху развитието на икономическата теория 12 стр.

Влияние на идеите и възгледите на Самюъл Хънтингтън върху развитието на икономическата теория

Самюъл Хънтингтън - политолог, социолог, историк, геостратег, професор и директор на Института за стратегически изследвания на Харвардския университет. През 1993 г. публикува своята статия "Сблъсък на цивилизациите?"...
cblock
0 0
Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс основополагащи принципи 8 стр.

Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс: основополагащи принципи

Литературните източници свидетелстват, че Джон Хикс смята, че теорията на Джон Мейнард Кейнс е един опит да се изгради една задоволителна политическа икономия...
messi
0 0
Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс основополагащи принципи 6 стр.

Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс: основополагащи принципи

През 30те години на нашия век автоматично регулираното пазарно стопанство претърпява крах и под въздействието на ожесточената конкуренция между капиталистическите монополи настъпва криза в използвания стопански механизъм на капиталистическата икономика...
dannyboy
0 0
Казус по икономически теории 6 стр.

Казус по икономически теории

Съвременните изследвания в областта на историята на икономическия анализ сочат също, че значителна роля за осъществяването на Кейнсианската революция играят полският икономист Михал Калецки и група немски икономисти, наричани "немските кейнсианци
lubega
0 0
Съдържание и приложение на неокласическата теория на благосъстоянието на Артър Сесил Пигу 6 стр.

Съдържание и приложение на неокласическата теория на благосъстоянието на Артър Сесил Пигу

Те бележат нов, втори етап в разработването на маржиналните принципи на икономическия анализ и изиграват решаваща роля за формирането и утвърждаването на неокласическата теория...
rusev02
0 0