Материали 1-10 от 15

Анализ и оценка на работната заплата в дружество 101 стр.

Анализ и оценка на работната заплата в дружество

Заплащането на труда заема централно място в дейността на всяка търговска фирма. Основната му цел е да се постигне равновесие между него като стимул за работа и изразходването на способностите, като индивидуален принос към постигане на фирмените цели...
gecata_maina
0 0
Отбранително-икономически анализ и оценка на пожарни автомобили за българската пожарна 39 стр.

Отбранително-икономически анализ и оценка на пожарни автомобили за българската пожарна

В началото на тази година Министерството на вътрешните работи (МВР) обяви конкурс за доставка и въвеждане в експлоатация на 42 пожарни коли, показва справка в официалния вестник на Европейския съюз...
cblock
5 1
Анализ на дълготрайните материални активи 37 стр.

Анализ на дълготрайните материални активи

ДМА са основните средства на едно предприятие. След създаването му собствения капитал се инвестира най - напред в такъв вид актив. Те са от първостепенно значение, защото чрез тях се осъществява, както основната му...
nezabravima
24 3
Икономика и политика на Република Албания 22 стр.

Икономика и политика на Република Албания

В началото на 21-ви век Република Албания е икономически най-изостаналата държава в Европа. Според доклада на Световния икономически форум Албания заема последно място сред балканските страни по показателя Индекс на глобална конкурентноспособност /ИКС/.
ivan40
6 0
Аутсорсинг 11 стр.

Аутсорсинг

Като правна категория договорът представлява съглашение между две или повече страни, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Правният мир познава различни видове договори като....
admin
12 0