Материали 1-10 от 3

Pest анализ на българската икономика 11 стр.

Pest анализ на българската икономика

Ако приемем, че държавата е едно акционерно дружество и всички ние сме акционери в нея, българският гражданин вече двадесет години изразява своето недоволство от случващото се в страната, както от икономическа, така и от политическа гледна точка...
ndoe
54 0
Икономическа криза 2 стр.

Икономическа криза

Британският икономист от 20-те години Джон Кейнс определя кризата като такова явление, което води до внезапна и рязка смяна на тенденция на повишение с тенденция за понижение, като по правило в обратната посока такава рязкост не се случва....
ndoe
5 0
Международен кредит и кредитиране на външноикономическите сделки 11 стр.

Международен кредит и кредитиране на външноикономическите сделки

Същност и видове кредити. Същност на лихвата, видове лихви и лихвените проценти. Специфичните техники и начини за кредитиране на външно икономическите сделки – лизинг, факторинг, форфетинг....
admin
49 3