Материали 1-10 от 3

Урбанизацията на Америка в началото на 20 век 3 стр.

Урбанизацията на Америка в началото на 20 век

Индустриализацията в края на 1800-те години, довели до по-разширени и населени градове, но този бързата урбанизация на разходите на хората, които са живели в тях. Много имигранти и работници са били принудени да живеят в градовете...
silviQ
4 0
Завладяване на Черният континент 12 стр.

Завладяване на "Черният континент"

Популярно и не особено точно използване на думата Колонизация е като синоним на думата завоевание: исторически процес, при който по-силни държави завладяват нови територии, като поставят в икономическа, политическа и културна зависимост местните народи...
lubega
15 0