Материали 1-10 от 1

Социално-икономическа характеристика на област Русе 103 стр.

Социално-икономическа характеристика на област Русе

Област Русе е разположена в Северна България и заема 2803,4 кв. км. и заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, областта попада в териториалния обхват на Северен централен район...
emoto_92
4 1