Материали 1-10 от 6

Фактори и предпоставки за устойчиво развитие на урбанизираните селищни среди на примера на община София 127 стр.

Фактори и предпоставки за устойчиво развитие на урбанизираните селищни среди (на примера на община София)

Целта на темата е да се анализират основните проблемни области в изградената урбанистична система на страната и да се дадат насоки за оптимизацията им...
silviQ
0 0
Китай - голямото икономическо чудо 19 стр.

Китай - голямото икономическо чудо

Разкъсван от вътрешни конфликти, окупиран, изолиран и беден до преди 60 години, днес Китай е геополитически и икономически гигант, където се развива най-голямата капиталистическа икономика на нашата планета...
lubega
9 0
География на транспортната система съобщенията и комуникациите геопространствени модели и класификации 7 стр.

География на транспортната система, съобщенията и комуникациите – геопространствени модели и класификации

Транспортната система е един от най-географските отрасли, който присъства непрекъснато в пространството и времето. Почти няма региони на планетата, където да не се използва един или друг вид транспорт. За развитието на транспорта работят много....
admin
7 0
Фордизъм и северноамериканска индустриализация 3 стр.

Фордизъм и северноамериканска индустриализация

Появата на Северна Америка като доминираща сила и част от сърцевинните региони на света, се дължи на: наличие на огромни количества от минерални ресурси; огромен и бързорастящ пазар и работна сила на мигрантите...
Simonsita
12 0