Материали 1-10 от 4

Финансови проблеми на развитието на черноморския туризъм 59 стр.

Финансови проблеми на развитието на черноморския туризъм

Развитието на туристическия бизнес през последните десетилетия в България се обуславя от редица външно икономически фактори по силата на отворения характер на националното ни стопанство, но също така от хода на икономическите реформи на прехода...
ndoe
0 0
Технология на онлайн туризма в туроператорските и турагентски фирми в България 124 стр.

Технология на онлайн туризма в туроператорските и турагентски фирми в България

За последните десет години на преход за съжаление развитието на стопанската дейност, в това число и на туризма, бележи непрекъснат спад...
the_magicer
0 0
УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА 98 стр.

УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА – МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА

Естествено условие и предпоставка за формирането и развитието на човешките ресурси, на съвкупната работна сила и на трудовият пазар се явяват процесите и тенденциите на възпроизводство на населението.
aronn
7 1
Описание на увеселителен парк Europa-Park и събитието Helloween 78 стр.

Описание на увеселителен парк Europa-Park и събитието Helloween

Историята на Европа–Парк започва през XVIII век с откриването на малка работилница. През вековете тя се превръща в един от световно известните производители на въртележки и колички....
cblock
6 0