Материали 1-10 от 23

Ролята на неправителствените организации НПО в туризма за стратегическото развитие на туризма в България по примера на БАСЕТ 12 стр.

Ролята на неправителствените организации (НПО) в туризма за стратегическото развитие на туризма в България, по примера на БАСЕТ

Благодарение на своите природни и културни забележителности, България има възможността да развива селски, културен и еко-туризъм. Това би привлекло вниманието както на чуждестранните, така и на българските туристи...
lubega
0 0
Финансиране на туризма от оперативните програми на ЕС 12 стр.

Финансиране на туризма от оперативните програми на ЕС

Главна цел на политиките в сферата на туризма в последните години е развитието на вътрешните райони като се обръща специално внимание на изграждането на баланс между създаването и предлагането на туристически продукти...
nerven
0 0
Копривщица като туристическа дестинация 12 стр.

Копривщица като туристическа дестинация

Страната ни е богата на природни забележителности, както и на забележителност с културно-историческо наследство, със забележителности, които разказват и са част от историята на страната ни....
cblock
0 0
Добри практики в управлението на туристическата дестинация 8 стр.

Добри практики в управлението на туристическата дестинация

В настоящата курсова разработка ще разгледаме добрите практики в управлението на избраната от нас туристическа дестинация – град-музей Копривщица и добри практики в управлението на успешни туристически атракции...
silviQ
0 0
Община Банско като туристическа дестинация 11 стр.

Община Банско като туристическа дестинация

Обект на изследване и анализ в курсовия проект е Община Банско, географското и разположение, нейната посещаемост като туристическа дестинация, пораждащите се проблеми в общината и не на последно място политики...
lubega
0 0
Предизвикателства пред съвременния мениджмънт и маркетинг на туристическа дестинация 19 стр.

Предизвикателства пред съвременния мениджмънт и маркетинг на туристическа дестинация

Ефективното управление на човешките ресурси увеличава пазарната стойност, като едновременно с това позволява прилагането на творчески подход към работата, отнасящ се към т.нар. невидими конкурентоспособни ресурси...
nerven
0 2
Интегриран подход към управлението на туристическа дестинация на регионално ниво 13 стр.

Интегриран подход към управлението на туристическа дестинация на регионално ниво

Туристическата дестинация по дефиниция е географска област (регион, място или курорт), която се посещава от туристи, защото са избрали тази дестинация за своя туристическа цел и обхваща различни целеви региони...
dannyboy
0 0
Проучване и сравнителен анализ а водещите ИРС в Света Amadeus Galileo Travelport Sabre Worldspan 11 стр.

Проучване и сравнителен анализ а водещите ИРС в Света – Amadeus, Galileo (Travelport), Sabre, Worldspan

ИРС в туризма определя един нов като функционалности пазар, който е основан само на интернет- и онлайн- среда. Смята се, че предшественикът на ИРС са American Airlines...
dannyboy
0 0
Туристическа анимационна програма за хотелска анимация в хотел 13 стр.

Туристическа анимационна програма за хотелска анимация в хотел

Хотелската анимация се определя като такава според мястото на организиране и провеждане. Въпреки наличието на някои особености, тя представлява най-пълния и завършен вид на анимацията в туризма и при нея са валидни общите принципи...
cblock
0 0
Финансови проблеми на развитието на черноморския туризъм 59 стр.

Финансови проблеми на развитието на черноморския туризъм

Развитието на туристическия бизнес през последните десетилетия в България се обуславя от редица външно икономически фактори по силата на отворения характер на националното ни стопанство, но също така от хода на икономическите реформи на прехода...
ndoe
0 0