Материали 1-10 от 9

Характеристика на рецептивния туристически пазар на Дания 12 стр.

Характеристика на рецептивния туристически пазар на Дания

Дания е добре развита държава в сферата на туризма, като туристическия пазар е от рецептивен тип-туристическото предлагане е насочено извън границите на туристическата дестинация, което задоволява туристическите потребности и реализира туристическото...
aronn
2 0
Валоризация на туристическите ресурси Чичен Ица - древния град на маите 10 стр.

Валоризация на туристическите ресурси. Чичен Ица - древния град на маите

Чичен Ица е древен град, представлявал политически, културен и религиозен център на цивилизацията на маите още преди идването на Христофор Колумб. Предоставен му е статус през 1988 г.от ЮНЕСКО за културно наследство и наскоро бе избран за едно от новите..
messi
34 2