Материали 1-10 от 6

Същност и характеристики на туристическия продукт 8 стр.

Същност и характеристики на туристическия продукт

Туристическия продукт може да се определи като специфична част на обществения продукт, представена като съвкупност от разнообразни потребителски стойности, обединени и предложени на пазара като едно цяло с цел задоволяване на туристическите потребности...
ndoe
0 0