Материали 1-10 от 4

Трудово възнагреждение система за управление на възнагражденията 12 стр.

Трудово възнагреждение – система за управление на възнагражденията.

В системата за управление на възнагражденията участват четири вида дейности: немонетарни възнаграждения и тяхното управление, придобивките и тяхното управление, заплатите и тяхното управление, изпълнението и неговото управление...
ivan40
1 0
Набиране на кандидати Подбор на персонал 20 стр.

Набиране на кандидати. Подбор на персонал

Основните цели на набирането на кандидати и подборът на персонал в организацията са свързани с окончателното решаване на проблема и биха могли да изглеждат по следния начин...
ivan40
3 0
Адам Смит - невидимата ръка на пазара 7 стр.

Адам Смит - невидимата ръка на пазара

Адам Смит е представител на зрелия период в развитието на класическата английскда школа. Създадената от него теоретична икономическа система поставя сериозно научно начало на съвременната икономическа теория....
mOn
37 1