Материали 1-10 от 9

Младежите и пазара на труда 17 стр.

Младежите и пазара на труда

Мoжe би нaй-oснoвнaтa прeдпoстaвкa зa oцeлявaнe нa oбщeствoтo кaтo oргaнизaция e възпрoизвoдствoтo нa чoвeшкият рeсурс, a oт тaм и смянaтa нa сaмитe пoкoлeния. Въпрeки всички икoнoмичeски, пoлитичeски и идeoлoгичeски прeмeждия в стрaнaтa...
ivan40
0 0
Лидерство и устойчиво развитие на организацията 71 стр.

Лидерство и устойчиво развитие на организацията

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси във фирма да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси...
lubega
0 0
Състояние на пазара на труда в условията на криза 12 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

В условията на развихрящата се финансова и икономическа криза, каналите за преноса й в страната включват и пазара на труда. Схемата, по която очакваме да се пренесат негативните влияния, се състои от няколко взаимовръзки...
ivan40
0 0
Безработица същност видове причини 16 стр.

Безработица – същност, видове, причини

Един от централните моменти на макроикономическата теория е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото, от една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние...
ivan40
0 0
Състояние на пазара на труда в условията на криза 14 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

Пазарът на труда се променя много динамично и постоянно. Промените не само продиктувани от настоящата икономическа криза, макар тя да оказва най-голямо влияние в момента...
loli
3 0
Организация на работната заплата и икономическо стимулиране на персонала на предприятието 12 стр.

Организация на работната заплата и икономическо стимулиране на персонала на предприятието

Организация на работната заплата и икономическо стимулиране на персонала на предприятието Увод • Актуалност на избрания проблем за българските предприятия в условията на пазарна икономика Работната заплата се приема като възнаграждение...
mOn
0 0
Управление на човешките ресурси 8 стр.

Управление на човешките ресурси

Фирма "Микросис" е създадена през 1991г. от г-н Марин Иванов, който е и генерален мениджър. При своя старт фирмата е имала проблем със средствата за инвестиции. Намира решение като си осигурява подкрепа на водещи западни фирми...
mOn
2 0
Инвестициите в човешки капитал и състоянието на пазара на труда 21 стр.

Инвестициите в човешки капитал и състоянието на пазара на труда

Трудовият пазар може да се разглежда като съвкупност от правни норми, принципи, правила, изисквания, процедури, институции, които осигуряват намирането на работна сила или желани работни места.
lubega
3 0