Материали 1-10 от 39

Първи стъпки на индустриалните отношения в България 9 стр.

Първи стъпки на индустриалните отношения в България

Първи стъпки на индустриалните отношения в България е тема, разработема по индустриални отношения, за развитието индустриалните отношения по периоди, с характеристика за всеки период...
daniche90
2 1
Основни стандарти свързани със заплащането на труда в дружеството 23 стр.

Основни стандарти, свързани със заплащането на труда в дружеството

Осъществяването на трудовия процес предполага, че работната сила на работника (служителя) е съчетана с веществените елементи на производството (машини, суровини, материали)...
messi
3 0
Икономика и организация на труда Управление на човешките ресурси дистанционна форма на обучение II-ри семестър 13 стр.

Икономика и организация на труда – "Управление на човешките ресурси", дистанционна форма на обучение, II-ри семестър

В тази курсова работа ще разгледам казуса на една от служителките на "Екопродукт" ООД – Силвия Симова. Тя е бакалавър по икономика и заема длъжността експерт в отдел "Маркетинг и договори с клиенти"...
mOn
3 0
Пазар на труда в условия на световна финансова криза 10 стр.

Пазар на труда в условия на световна финансова криза

Трудовият пазар представлява съвкупност от правни норми, процедури и институции, които осигуряват намирането на предпочитаната работна сила и включването й в трудовият процес, а от там и постигането на желаното равнище на заетост...
loli
0 0