Материали 1-10 от 65

Здравословни и безопасни условия на труд 104 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Дипломна работа на тема "Здравословни и безопасни условия на труд", защитена на 26 март 2010 г. УНСС - Център за дистанционно обучение, специалност "Икономика на труда" със специализация "УЧР" - магистър...
cblock
28 3
Здравословни и безопасни условия на труд 10 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Според Закона за здрасловни и безопасни условия на труд, /Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., последни изменения ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г./, здравословни и безопасни условия на труд са такива условия на труд...
cblock
9 3
Особености на пазара на труда в България 23 стр.

Особености на пазара на труда в България

Пазарът на труда е механизъм за разпределение на работната сила и човешките ресурси, регулатор на заетостта и равновесието между търсенето и предлагането на труд. Затова той е фактор с изключително силно въздействие върху управлението...
ndoe
22 3
Индивидуален трудов договор 20 стр.

Индивидуален трудов договор

Индивидуалният трудов договор като основание на възникване на трудово правоотношение е договор за наемане – двустранно споразумение между работника или служителя и работодателя, по силата на което работникът му предоставя за ползване своята работна...
admin
15 2
Практическа ситуация в предприятието ЕкопродуктООД казус по Управление на човешките ресурси 14 стр.

Практическа ситуация в предприятието "Екопродукт"ООД (казус по Управление на човешките ресурси)

Ако Силвия Симова напусне "Екопродукт" – ЕООД , фирмата ще загуби най - опитния си експерт от отдел "Маркетинг и договори с клиенти". Тя има необходимото образование, квалификация, професионален опит и умения и се справя отлично с рабо
mOn
17 2
Здравословни и безопасни условия на труд в частна фирма 29 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд в частна фирма

Дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не бива да се свързва само и единствено със спазване на съответните законови изисквания, които по принцип представят минималната граница, под която не бива да се слиза по отношение на...
mOn
11 2
Работна сила на страната - състав заетост тенденции 19 стр.

Работна сила на страната - състав, заетост, тенденции

Една от основните задачи на макроикономическите статистически изследвания е да се даде количествена характеристика на броя и състава на работната сила на страната....
mOn
3 2