Материали 51-60 от 65

Работна сила на страната - състав заетост тенденции 19 стр.

Работна сила на страната - състав, заетост, тенденции

Една от основните задачи на макроикономическите статистически изследвания е да се даде количествена характеристика на броя и състава на работната сила на страната....
mOn
3 2
Системи за осигуряване при безработица - основни тенденции на развитието 16 стр.

Системи за осигуряване при безработица - основни тенденции на развитието

Безработицата, заедно с бедността, се наложи като един от най-тежките социални проблеми, с които се сблъскаха постсоциалистическите страни в периода на преход към пазарна икономика. Тежестта и сложността на проблема се определят преди всичко от...
mOn
1 1
Здравословни и безопасни условия на труд в частна фирма 29 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд в частна фирма

Дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не бива да се свързва само и единствено със спазване на съответните законови изисквания, които по принцип представят минималната граница, под която не бива да се слиза по отношение на...
mOn
11 2
Практическа ситуация в предприятието ЕкопродуктООД казус по Управление на човешките ресурси 14 стр.

Практическа ситуация в предприятието "Екопродукт"ООД (казус по Управление на човешките ресурси)

Ако Силвия Симова напусне "Екопродукт" – ЕООД , фирмата ще загуби най - опитния си експерт от отдел "Маркетинг и договори с клиенти". Тя има необходимото образование, квалификация, професионален опит и умения и се справя отлично с рабо
mOn
17 2
Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза 8 стр.

Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза

За целите на настоящата разработка е избрана като обект на изследване фирма "Униспед инс" ЕООД. Дейността на компанията обхваща всички основни видове спедиторски и транспортни услуги, свързани с автомобилен, контейнерен, въздушен .....
ndoe
7 0
Индивидуален трудов договор 20 стр.

Индивидуален трудов договор

Индивидуалният трудов договор като основание на възникване на трудово правоотношение е договор за наемане – двустранно споразумение между работника или служителя и работодателя, по силата на което работникът му предоставя за ползване своята работна...
admin
15 2