Материали 1-10 от 65

Младежите и пазара на труда 17 стр.

Младежите и пазара на труда

Мoжe би нaй-oснoвнaтa прeдпoстaвкa зa oцeлявaнe нa oбщeствoтo кaтo oргaнизaция e възпрoизвoдствoтo нa чoвeшкият рeсурс, a oт тaм и смянaтa нa сaмитe пoкoлeния. Въпрeки всички икoнoмичeски, пoлитичeски и идeoлoгичeски прeмeждия в стрaнaтa...
ivan40
0 0
Лидерство и устойчиво развитие на организацията 71 стр.

Лидерство и устойчиво развитие на организацията

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси във фирма да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси...
lubega
0 0
Състояние на пазара на труда в условията на криза 12 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

В условията на развихрящата се финансова и икономическа криза, каналите за преноса й в страната включват и пазара на труда. Схемата, по която очакваме да се пренесат негативните влияния, се състои от няколко взаимовръзки...
ivan40
0 0
Безработица същност видове причини 16 стр.

Безработица – същност, видове, причини

Един от централните моменти на макроикономическата теория е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото, от една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние...
ivan40
0 0
Първи стъпки на индустриалните отношения в България 9 стр.

Първи стъпки на индустриалните отношения в България

Първи стъпки на индустриалните отношения в България е тема, разработема по индустриални отношения, за развитието индустриалните отношения по периоди, с характеристика за всеки период...
daniche90
2 1