Материали 21-30 от 331

Първи стъпки на индустриалните отношения в България 9 стр.

Първи стъпки на индустриалните отношения в България

Първи стъпки на индустриалните отношения в България е тема, разработема по индустриални отношения, за развитието индустриалните отношения по периоди, с характеристика за всеки период...
daniche90
2 1
Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната 12 стр.

Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната

Същност и функции на работната заплата; данни за средната работна заплата за периода 1990-2010 г. БВП като основен макроикономически измерител. Анализ на растежа на БВП и размера на СРЗ за посочения период...
messi
76 14
Основни стандарти свързани със заплащането на труда в дружеството 23 стр.

Основни стандарти, свързани със заплащането на труда в дружеството

Осъществяването на трудовия процес предполага, че работната сила на работника (служителя) е съчетана с веществените елементи на производството (машини, суровини, материали)...
messi
3 0
Преброяване на населението - 2001г 13 стр.

Преброяване на населението - 2001г.

Данните, които се получват от преброяването, дават възможност да се оцени състоянието на населението, равнището на жилищните му условия и земеделските стопанства в началото на новия ХХІ век... ...
lubega
0 0
Проблеми при преценяването на човешките ресурси 13 стр.

Проблеми при преценяването на човешките ресурси

Една от основните дейности на управление на човешките ресурси във всяка съвременна фирма е преценяването на човешките ресурси. Преценяването има важна роля за ефективното управление на фирмата, тъй като оценките дават нужната информация на ръководството..
ndoe
2 0