Материали 1-10 от 4

Подбор и мотивация на персонала 2 стр.

Подбор и мотивация на персонала

Освен планиране на обучението, необходимо за настоящата му работа, планирането на успеха на персонала трябва да включва и обучение, необходимо за евентуалното издигане на служителя в йерархията.
ivan40
2 0
Количество на труда 3 стр.

Количество на труда

Количеството на труда при дадено негово качество е разходване на физически и нервно-психична енергия при производството на стоки и услуги. В съответствие с това по-големият по количество труд при равни други условия би трябвало да получи по-висока....
ndoe
3 0