Материали 1-10 от 21

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТИрим Иван Иванов 7 стр.

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТ„Ирим – Иван Иванов”

Целта на настоящата курсова работа е да се определи мотивацията на човешките ресурси и по-точно мотивацията на производствения и управленския персонал в ЕТ„Ирим – Иван Иванов”, гр. Русе, чрез разработване на анкетни карти. Предмет на курсовата работа е
myjkarkata
0 0
Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г 16 стр.

Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г.

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата...
cblock
0 0
Мотивиране на човешките ресурси-теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за практиката 11 стр.

Мотивиране на човешките ресурси-теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за практиката

Много от проблемите на конкуренция, с които съвременният бизнес се сблъсква, изискват промяна в традиционната политика, практика и възможност за управление на хората в организациите.
nerven
4 1
Договаряне на работната заплата 16 стр.

Договаряне на работната заплата

Материалът е курсова работа на тема "Договаряне на работната заплата" по дисциплината Икономика на труда. Разработката е оценена от доц. Христова в ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Смолян. Курсовата работа е добре разработена и може да посл
dannyboy
2 0
Длъжностна характеристика - основен трудов стандарт в предприятието 17 стр.

Длъжностна характеристика - основен трудов стандарт в предприятието

Длъжност е мрежа от трудови задачи, които са обвързани помежду си, така че в своята цялост да изпълняват това конкретно предназначение, заради които е създадена длъжността...
emoto_92
17 2
Заплащане на труда в здравеопазването и изобщо в социалната сфера 22 стр.

Заплащане на труда в здравеопазването и изобщо в социалната сфера

Цената на труда се разглежда от различни гледни точки. От гледна точка на работниците и служителите цената на труда е трудовото възнаграждение, което работодателите им предоставят срещу вложения труд.
messi
2 1
Обучение на персонала вьв фирмата 15 стр.

Обучение на персонала вьв фирмата

През последните няколко години сферата, в която се наблюдава най-бързо развитие е именно ИТ секторът. Поради тази причина се наблюдава постоянно навлизане на нови продукти на пазара – хардуерни и софтуерни, което налага непрекъснато търсене на нови...
messi
1 0