Материали 1-10 от 10

Предприятие - същност и създаване 4 стр.

Предприятие - същност и създаване

Под стопанска дейност се разбира постоянното осъществяване на дейност на търговец за производството на определени стоки и услуги, които задоволяват потребностите на купувачите...
cblock
0 0
Мотивация на персонала Мотивационни фактори и инструменти 12 стр.

Мотивация на персонала. Мотивационни фактори и инструменти

Темата представя същността на мотивацията, процесът на мотивация; ролята на материалното и моралното стимулиране на персонала; различни мотивационни фактори....
rusev02
41 1