Материали 1-10 от 40

Състояние на дълга за 5 години назад на същите 5 компании 10 стр.

Състояние на дълга за 5 години назад на същите 5 компании

През януари.2010 г. "Биовет" АД е сключен анекс за подновяване на договора за оборотни средства № 009/ 31.01.2008 г. с "Банка Пиреос България". Размерът на кредита е 500 000 евро за издаване на гаранции и акредитиви и/
lubega
0 0
Мисия цели и стратегия за развитие на фирма 9 стр.

Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма

В настоящата курсова работа ще се обърне специално внимание на мисията, целите и стратегията за развитие на една от най-популярните български козметични компании, а именно...
aronn
0 0
Анализ на работната среда и ролите в нея в магазин на телекомуникационната компания Мобилтел АД 12 стр.

Анализ на работната среда и ролите в нея в магазин на телекомуникационната компания Мобилтел АД

Мтел е един от най-големите мобилни оператори в България с над 5,5 милиона клиенти. Това е търговското име, под което е позната телекомуникационната компания Мобилтел ЕАД...
silviQ
0 0
Мениджмънт на бизнес процесите в организацията по примера на фирма quotСтемоquot ООД 82 стр.

Мениджмънт на бизнес процесите в организацията (по примера на фирма "Стемо" ООД)

Обект на изследване в разработката е компания "Стемо" ООД. Предмет на изследване са политиките, подходите и практиките на в бизнес организациите при управлението на бизнес процесите...
gecata_maina
0 0
Инвестиционет проектИнвестиция в реални активипо примера на фирма 7 стр.

Инвестиционет проект:Инвестиция в реални активи(по примера на фирма)

Разработка за анализ на инвестиция в реални активи.Инвестиционен проект за взимане на решение и анализ на ефективноста на инвестицията по метода на IRR.
Slavi01300
0 0
Особености при подбор и мотивация на кадри в малки и средни предприятия в България 108 стр.

Особености при подбор и мотивация на кадри в малки и средни предприятия в България

Хората работещи за дадена организация имат важно значение за постигане на нейните цели затова те трябва да бъдат в състояние да изпълнят поставените им задачи. Именно това определя значимостта на процедурата по подбор на персонал...
lubega
0 0
Ликвидност на предприятието - показатели за анализ и оценка на ликвидността 8 стр.

Ликвидност на предприятието - показатели за анализ и оценка на ликвидността

В съвременната икономическа среда си дават среща разнообразни и често противоречиви процеси и явления. Действието на пазарния механизъм позволява едни икономически агенти да реализират растеж за сметка на други техни конкуренти...
nerven
0 0
Ликвидност на предприятието - показатели за анализ и оценка на ликвидността 8 стр.

Ликвидност на предприятието - показатели за анализ и оценка на ликвидността

В съвременната икономическа среда си дават среща разнообразни и често противоречиви процеси и явления. Действието на пазарния механизъм позволява едни икономически агенти да реализират растеж за сметка на други техни конкуренти....
silviQ
0 0
Избoр нa oптимaлнa кoмбинaция нa прoизвoдствeнитe фaктoри нa прeдприятиeтo 15 стр.

Избoр нa oптимaлнa кoмбинaция нa прoизвoдствeнитe фaктoри нa прeдприятиeтo

Прoблeмитe, свързaни с финaнсoвaтa и oргaнизaциoннa пoлитикa нa мaлкитe и срeдни прeдприятия в Бългaрия в гoдинитe нa прeхoд oт плaнoвa към пaзaрнa икoнoмикa в сфeрaтa нa индустриятa и oбщo зa нaциoнaлнaтa икoнoмикa...
cblock
0 0