Материали 1-10 от 10

Единен европейски пазар след договора от Маастрихт 36 стр.

Единен европейски пазар след договора от Маастрихт

Пазарът, който предлага ЕС може да се разглежда като едно много важно постижение за интеграционния процес в Европа. Единният европейски пазар (ЕЕП) е регулиран и организиран пазар, който дава предимства на страните-членки на Европейския съюз...
aronn
0 0
Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България 12 стр.

Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България

В настоящия курсов проект ще се изведат основните средства и звена, чрез които се провежда регионалната политика в пределите на България. Заедно с тях ще се отбележат и основните предимства и недостатъци на страната, както и нейните възможности и...
rusev02
0 0
Възникване и развитие на кризисните процеси в Европейския паричен съюз 89 стр.

Възникване и развитие на кризисните процеси в Европейския паричен съюз

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз....
dannyboy
0 0
Паричният съвет и процесите на присъединяването на България към Европейския паричен съюз 86 стр.

Паричният съвет и процесите на присъединяването на България към Европейския паричен съюз

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз...
lubega
0 0
Регионалната политика на ЕС - финансиране на общини и инфраструктурни проекти 79 стр.

Регионалната политика на ЕС - финансиране на общини и инфраструктурни проекти

Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие...
ivan40
0 0
Митнически съюз 16 стр.

Митнически съюз

Характеристика на Митническия съюз и изисквания за присъединяването на Република България към ЕС. Съвременни аспекти на митническа политика на ЕС. Контрол и методи за контрол, прилагани в Европейския данъчен и митнически съюз....
silviQ
0 0
Икономиката на държавите от европейския съюз 15 27 стр.

Икономиката на държавите от европейския съюз 15

Появата на ЕС се свързва със създаването през 1952 година на първата европейска общност, а именно Европейската общност за въглища и стомана. Пет години по-късно през 1957 година е създадена Европейската икономическа общност, на чиято основа се създава...
loli
1 0
Икономика на държавите от Еврозоната 13 стр.

Икономика на държавите от Еврозоната

Идеята за обединение на европа е свързана с постигането на единна стабилна и бързо развиваща се икономика. В този смисъл страните от континента са постигнали най-висшата форма на икономическа интеграция в лицето на Еврозоната. По своята същност тя...
ndoe
0 0
Парична политика на Европейския съюз 11 стр.

Парична политика на Европейския съюз

Европейската централна банка (ЕЦБ) започва реално да изпълнява функциите на Централна банка от 1 януари 1999 г. С началото на третия етап на икономическия и валутния съюз в Европа. От този момент националните централни банки (НЦБ) на страните, участващи..
ndoe
0 0